RSS
Дозвільний офіс - Львівська міська рада

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації за рішенням суду

Зазначена декларація подається у двох примірниках.

У разі подання пакету документів в управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради через уповноважену особу, повинна бути додана належно оформлена довіреність, а саме:

  1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 Цивільного кодексу України);
  2. Довіреність від імені фізичної особи може бути не посвідчена нотаріально, а тільки скріплена підписами особи, яка видала довіреність, та особи, якій видана довіреність (ст. 245 Цивільного кодексу України та ст. 58 Закону України "Про нотаріат"). Якщо фізична особа - підприємець працює із печаткою, то довіреність від імені фізичної особи - підприємця скріплюється печаткою.
  3. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 245 Цивільного кодексу України).

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною (ст. 247 Цивільного кодексу України).

PDF Друк e-mail

2017 © Львівська міська рада
2017 © Управління "Дозвільний офіс"
Всі права застережено!